Recions största tillgång är personalens expertis

En man står i produktion, han har Recion-mössa på sig

Vi på Recion erbjuder intressanta och utmanande karriärmöjligheter i en internationell miljö. Vi har en avslappnad atmosfär och en professionell arbetskultur med stora möjligheter att utvecklas. Vår nyligen genomförda medarbetarundersökning visar att vår personal tror på företaget och att vi tillsammans anpassar oss till branschens utmaningar och krav, för att fortsätta utvecklas.

Recion är en självklar del av finsk och nordisk industrihistoria. Kompromisslös ingenjörskompetens har alltid varit en integrerad del av industriella investeringar och byggande. Vi är stolta över våra rötter och de bestående avtryck vi lämnat i över hundra år. 

Resultat från vår årliga medarbetarundersökning

Det viktigaste vi har på Recion är vår personal och i september genomförde vi på Recion vår årliga medarbetarundersökning. Några höjdpunkter från årets undersökning är att vi bland annat förbättrar våra nyckelmätvärden när det kommer till kultur, strategi och ledarskap. Följande beskrivningar av Recion kommer från vår personal och är utdrag ur undersökningen: 

”Kompetenta och utvecklande”

”Saker görs rätt, som en självklarhet”

”Inte billigast, men ofta bäst”

”Stark expertis” 

”En internationellt ansedd entreprenör som implementerar utveckling i rätt riktning”

Genomgående från undersökningen är även att personalen anser att vi har hög kvalitet på våra produkter, stor professionalism och även är pålitliga och framåtblickande. Vidare genomsyras vi av yrkesstolthet, långa industritraditioner, är dynamiska, behöriga och flexibla. När det kommer till Recion som arbetsgivare använder personalen ord och beskrivningar som; rättvisa, en bra arbetsgivare, traditionella, trovärdiga och ansvariga

Arbetssäkerhet

Vi värdesätter högt våra anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Därför har vi ett ISO 45001:2018 -certifierat ledningssystem för arbetsmiljö. Grunden i vårt certifierade ledningssystem är ett proaktivt arbete med förebyggande åtgärder. Personalen deltar regelbundet i säkerhetsutbildningar och interna säkerhetsgenomgångar.

Läs mer om vår arbetssäkerhet och riskhantering

Vi är vår personal – bli en del av oss!

Recion söker ständigt efter duktiga svetsare, konstruktörer och projektledare. Är du ute efter nya utmaningar, kontakta oss gärna. Vi har en betydelsefull roll i utbildningen av framtida experter.

Arbetarsäkerhet, omfattande utbildning, ambitiösa projekt och ett dedikerat team – allt detta gör Recion till en fantastisk arbetsplats.

Kontakta oss eller skicka gärna in en spontanansökan

Frågor? Tveka inte att kontakta oss