Kraftverk

Huvudångrörsystem med sakkunniga leverantörer

Kraftverk

Under flera årtionden har leveransen av högtrycksrörsystem till kraftverk varit en betydande del av vår kärnverksamhet. Vi levererar kompletta lösningar av högtrycksrörsystem till alla typer av kraftverk, som konstruktion, material, prefabricering och installationer.

Rätt materialval och en förståelse för tillverkningsmetoder är grunden till ett lyckat projekt. Vår sakkunnighet kring värmebeständigt legerat stål märks bäst då vi ansvarar för hela distributionskedjan med start i utformningsskedet. På detta sätt garanterar vi de bästa tillverkningsmetoderna samt att installationerna är på en högkvalitativ och professionell nivå.