Förberedelser, installation och underhåll

Ambitiösa uppdrag möjliggör kontinuerligt lärande och utveckling. Recions mål är att hjälpa kunder i krävande projekt där vår långa erfarenhet och interna expertis ger oss verktygen att lyckas, även i utmanande situationer.

En av hörnstenarna i vår verksamhet har alltid varit vår omfattande interna kompetens. Vår kvalitetssäkring och vårt omfattande produktsortiment kräver erfarna konstruktörer så som verkstadspersonal och projektarbetare, både på kontoret och på byggarbetsplatserna. Vi erbjuder hela distributionskedjan från början till slut.

Vårt tjänsteutbud börjar med förberedelser för konstruktion vilket ger de bästa förutsättningarna för implementering. I samarbete med projektledningen lägger vår inköpsavdelning fram de mest konkurrenskraftiga priserna för lösningar som levereras till våra kunder. Genom ett smidigt samarbete med vårt eget lager av högtrycksrörmaterial kortar vi ner leveranstiderna för kritiska komponenter. 

Tid, budget och kvalitet

Våra projektgenomföranden bygger på den gyllene triangeln: tid, budget och kvalitet – utan att tumma på säkerheten. Det är lika viktigt att projektet blir klart i tid, som att hålla den bestämda budgeten. Vi har ett kvalitetsteam som garanterar att leveransen uppfyller givna kvalitetskrav, med säkerhet som högsta prioritet. 

Under uppstartsfasen av anläggningen säkerställer vi att alla förberedande arbetsmoment är utförda så att provdrift, uppstart och driftsättning kan påbörjas säkert. Alla dokument är klara i tid för slutgiltigt godkännande.

Läs mer om projektledning hos oss

Efter projektet är avslutat

Vårt arbete tar inte slut efter projektet. Eventuella justeringar och reparationer utförs så snabbt som möjligt och vi finns alltid till hands för våra kunder även efter produktens garantitid gått ut.

Ökad effektivitet genom prefabricering

Vi tillverkar prefabricerade delar och rörkomponenter effektivt och flexibelt i en kontrollerad fabriksmiljö på vår egen verkstad. På byggplatsen utför vår installationspersonal kompletta installationslösningar tillsammans med noggrant utvalda partners. Vi garanterar att allt blir färdigt i tid. 

Läs mer om prefabricering hos oss

Från expertis till excellens

På Recion bygger vi en arbetskultur för att driva framgångsrika och säkra leveranser om och om igen. Vi erbjuder våra medarbetare ambitiösa projekt, fortlöpande utbildning och ett team av förstklassiga proffs. En motiverad och kompetent personal garanterar högkvalitativa resultat från design till leveranser! 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer!