Konstruktion

Ett modernt förhållningssätt till konstruktionstjänster

Konstruktion

Våra konstruktionstjänster säkerställer ett framgångsrikt projektgenomförande från förhandsvisning till slutlig dokumentation. Alla våra konstruktörer är experter på tillverkning och installationsmetoder samt EN- och ASME-standarder och PED-direktiv.

Ett aktivt samarbete med tillverknings– och installationsteamen leder till kortare ledtider vid projektgenomförande. Noggrann planering förebygger risker och problem och gör att projektet kan bli färdigt i tid. 

Rörkonstruktion och 3D-modellering

Vår omfattande expertis inom modern rörkonstruktion är en del av projektets utförande från utformning till implementering. Vi levererar de mest krävande rörsystemen, delarna och konstruktionstjänsterna. Vi erbjuder även stöd när det gäller materialflödeshantering, arbetsplanering och arbetsförloppsövervakning.

Dokumentation

Innan projektet överlämnas dokumenteras allt på rätt nivå, både i officiell dokumentering och i as-built dokumentation. Våra kunders dokument är i ordning och i säkert förvar.