Certifiering

Omfattande certifiering och ledningssystem

Certifiering

Vårt certifierade och omfattande ledningssystem är grunden för våra högkvalitativa produkter och tjänster. Våra kvalitets-, miljö– och säkerhetssystem är certifierade och under kontinuerlig kontroll och utvärdering.

Vårt funktionella ledningssystem och vår interna expertis gör det möjligt för oss att erbjuda ett brett sortiment av tjänster för flera nischade verksamhetsområden. Detta syns i vårt breda urval av certifikat, moduler och tillverkningslicenser.

Utveckling av standarder

Vi ansvarar för utveckling i hela branschen. Vi är delaktiga i utvecklingen av standarder inom industrin som håller oss uppdaterade om ändringar i lagar och direktiv. Vår verksamhet och våra processer är under ständig förbättring till förmån för våra kunder.

Omfattande kvalitetssystem

Vårt kvalitetssystem uppfyller höga krav som ställs i PED, ASME och i Kärnsäkerhetsdirektivet (YVL) utfärdat av Strålsäkerhetscentralen (STUK) i Finland.

Vi har ett ISO 9001:2015 certifierat kvalitetsledningssystem. Vårt kvalitetssystem har utvecklats för att säkerställa att våra produkter och tjänster alltid uppfyller tillämpliga krav och specifikationer för varje leverans och projekt.

Kontinuerlig utveckling är en del av vårt ledningssystem. Vi uppskattar våra kunders respons, och kundnöjdhet är något vi värdesätter högt.