Kärnkraft

Certifierad expertis för kärnkraftsindustrin

Kärnkraft

Vi utför rörsystemsleveranser och mekaniska installationer för kärnkraftverk med högsta möjliga säkerhetskrav. Projekt för kärnkraftverk kan inkludera konstruktion, materialanskaffning, prefabricering och övervakning.

Våra konstruktörer och byggplatsarbetare har lång erfarenhet av krävande arbeten under driftstopp. Korta driftstoppsarbeten i kärnkraftverk kräver noggrann arbetsplanering och detaljerad schemaläggning vid varje arbetsmoment på plats, inklusive inspektioner, övervakning, strålsäkerhet och logistik.

Certifierade rörsystem för kärnkraftverk

Våra svets- och formningsprocedurer uppnår första säkerhetsklass enligt riktlinjer för strål- och kärnsäkerhet (YVL) angivna av Strålsäkerhetscentralen (STUK) i Finland.  Med vår fjärrstyrda orbitalsvetsrobot kan vi utföra högklassiga svetsar även på de mest radioaktiva platserna. Vi kan även använda vår egen orbitalsvetsutrustning för andra krävande svetsarbeten.