Kärnkompetens

Från förberedelse till installation och underhåll

Kärnkompetens

Vårt mål är att hjälpa kunder i krävande projekt. Vår långa erfarenhet och interna expertis ger oss verktygen att lyckas även i utmanande situationer. Ambitiösa uppdrag möjliggör kontinuerligt lärande och utveckling. 

Genomförande av projekt

Vår omfattande kapacitet och expertis möjliggör att vi kan erbjuda allt som behövs för ditt projekt. En högkvalitativ projektförberedelse, arbets- och säkerhetsledning, konstruktion, anskaffning, prefabricering, installation samt dokumentation bidrar till ett smidigt projektutförande. Våra tjänster möjliggör en heltäckande distributionskedja för dina industriella investeringar.

Vi prioriterar dina projektmål och skapar en djup förståelse för dina behov. Ett noggrant förberedande arbete gynnar alla parter under projektets gång. Vi organiserar vårt arbete i förhållande till alla intressenter och det övergripande schemat för ett kontrollerat och transparent genomförande. De beslut som tas i början av ett projekt har störst inverkan på resultatet, vilket visar vikten av en genomtänkt planläggning. Våra experter hittar de bästa tekniska och ekonomiska lösningarna för att skapa värdefulla fördelar för alla våra kunder.  

Tid, budget och kvalitet

Våra projektgenomföranden bygger på den gyllene triangeln: tid, budget och kvalitet – utan att glömma säkerheten. Det är lika viktigt att projektet blir klart i tid, som att hålla den bestämda budgeten. Vi har ett kvalitetsteam som garanterar att leveransen uppfyller givna kvalitetskrav, med säkerhet som högsta prioritet.  

Under uppstartsfasen av anläggningen säkerställer vi att alla förberedande arbetsmoment är utförda så att provdrift, uppstart och driftsättning kan påbörjas säkert. Alla dokument är klara i tid för slutgiltigt godkännande.

Efter projektet

Vårt arbete tar inte slut efter projektet. Eventuella justeringar och reparationer utförs så snabbt som möjligt och vi finns alltid till hands för våra kunder även efter produktens garantitid gått ut. 

Vår interna expertis

En av hörnstenarna i vår verksamhet har alltid varit vår omfattande interna kompetens. Vår kvalitetssäkring och vårt omfattande produktsortiment kräver erfarna konstruktörer så som verkstadspersonal och projektarbetare, både på kontoret och på byggarbetsplatserna. Vi erbjuder hela distributionskedjan från början till slut.

Vårt tjänsteutbud börjar med konstruktion och ger de bästa förutsättningarna för implementering. I samarbete med projektledningen lägger vår inköpsavdelning fram de mest konkurrenskraftiga priserna för lösningar som levereras till våra kunder. Genom ett smidigt samarbete med vårt eget lager av högtrycksrörmaterial kortar vi ner leveranstiderna för kritiska komponenter. 

Effektivitet med prefabricering

Vi tillverkar prefabricerade delar och rörkomponenter effektivt och flexibelt i en kontrollerad fabriksmiljö på vår egen verkstad. På byggplatsen utför vår installationspersonal kompletta installationslösningar tillsammans med noggrant utvalda partners. Vi garanterar att allt blir färdigt i tid.