Benämningen i Recion – konstruktion

Olli-Pekka Suhonen (Eng.) har börjat som chef för Designavdelningen på Recion Oy den 8 april 2024. I sin roll rapporterar han till Mika Streng, som leder Recion Oy:s projektverksamhet. Olli-Pekka kommer att fungera som en handledare för Recions designpersonal.

Olli-Pekka har över 15 års erfarenhet inom mekanisk design och specialiserar sig på rörsystem och anläggningsdesign för pappers- och massaindustrin, kraftverk, energiindustrin och processindustrin. Under sin karriär har han arbetat på företag som Beneq Oy, Afry Finland Oy, Andrinz Oy, Sterin Europe Inc och Saimatec Engineering Oy. Han har omfattande kunskap om designsystem som används inom rörsystemdesign, inklusive PDMS, AutoCAD, Aveva E3D, Navisworks, samt bekant med standarder relevanta för Recion, såsom EN12952, EN 13480 och ASME.

De senaste åren har han arbetat med halvledare på Beneq Oy, där han hade roller inom produktutveckling och design. Vi hälsar Olli-Pekka varmt välkommen till det växande Recion-teamet och önskar honom framgång i sin nya befattning.