Vi kan leverera rörsystem för energiomställningen

Energiomställningen är övergången från dagens fossilberoende samhälle till en ekonomi som istället förlitar sig mer på förnybar energi. När samhället elektrifieras är vi på Recion partnern som kan industrirör och kan leverera när industrier investerar i förnyad produktionsteknik. 

Det är med spänning vi på Recion följer allt som händer inom grön ammoniak, grönt stål och inte minst grön vätgas. Vätgas är en energibärare som används för att transportera, lagra och tillhandahålla energi, precis som elektricitet. 

Vätgas tillverkas av alla sorters energikällor där den stora potentialen hos vätgas är som energibärare i ett förnybart energisystem när den framställs från exempelvis sol-, vind- eller vattenkraft. När vatten spjälkas till vätgas och syre med hjälp av el kan en större del av sol- och vindkraften tas tillvara på än idag och när produktionen drivs av förnybar el kan så kallad ”grön vätgas” produceras. 

”Den svenska regeringen har ambitionen att Sverige ska vara ett föregångsland genom att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle och en global förebild som ska inspirera resten av världen till att följa efter”

– Energimyndigheten 

Medlem i Vätgas Sverige

Recion är del av den nationella organisationen Vätgas Sverige för att bredda kunskapen i ämnet och förbättra förutsättningarna för en kommersiell vätgasmarknad i Sverige. Vätgas Sverige driver projekt, sprider kunskap och bygger nätverk i en bransch som förväntas spela en nyckelroll i övergången till en fossilfri framtid och nollutsläpp. 

Till Recions huvudsakliga produktutbud hör prefabricerade rörsystem och – komponenter samt tillhörande tjänster som bearbetning, värmebehandlingar och inspektioner. Varm- och kallbockning minskar behovet av svetsning vilket leder till sänkta kostnader och ökad driftsäkerhet i alla former av industrier som kräver rörsystem. 

Vätgas Sverige

Recion – En ASME-certifierad tillverkare 

Vi är också auktoriserade av American Society of Mechanical Engineers (ASME) att tillverka med ASME-S-märkning. S-märkningen ger oss behörighet att tillverka kraftverkspannor på vår verkstad i Ylivieska i enlighet med ASME-krav. 

Läs mer om våra certifikat

Vi har även tillstånd att installera rör för flytande gas och naturgas (kategori A) och att tillverka zinkbeläggningar med varmförzinkning. Vi har produktionscertifikat för tillverkning av kallformade, varmformade och svetsade rörkomponenter, samt för stålkonstruktioner. Alla våra svetsare och svetsoperatörer är kvalificerade enligt EN ISO 9606 eller EN ISO 14732.

Vill du veta mer om Recions kunnande, om oss som partnern som kan industrirör och levererar när industrier investerar i förnyad produktionsteknik, eller vår specialkunskap inom lösningar för högtrycksrörsystem? Kontakta oss gärna!