Asiakastyytyväisyytemme korkealla: uusin NPS-luku jopa 100!

Asiakkaiden mielipide on meille tärkeä. Arvostamme asiakkaidemme palautetta ja toteutamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä. Uusin asiakastyytyväisyyskysely tehtiin joulukuussa ja olemme erityisen tyytyväisiä siitä saamiimme tuloksiin.

Kyselyssä keräsimme asiakkailta palautetta toiminnastamme sekä kartoitimme NPS (Net Promoter Score) -lukeman. NPS -luku perustuu annettuihin vastauksiin kysymykselle: ”Olisitko valmis suosittelemaan meitä tai tilaamaan meiltä jatkossakin?”.

Projektiliiketoiminnan NPS-luku jopa 100!

Projektiliiketoiminnan NPS-luku oli täydet 100, mikä tarkoittaa, että kaikki kyselyyn vastanneet projektiliiketoimintojen asiakkaamme olisivat valmiita suosittelemaan tai tilaamaan meiltä myös jatkossa. Projektipalveluiden lisäksi kysyimme asiakkaiden mielipidettä valmistus- sekä sinkityspalveluiden osalta. Kaiken kaikkiaan NPS lukeman keskiarvo oli 91, mitä voidaan pitää erinomaisena lukemana.

Asiakaspalautteiden keskiarvo 4,63/5

NPS-lukeman lisäksi kysely piti sisällään kysymyksiä eri osa-alueilta koskien suoriutumistamme asiakasnäkökulmasta. Vastausten keskiarvoksi näissä kysymyksissä saatiin 4,63/5, mikä oli myös osaltaan erinomainen.

Teemme työtämme aina asiakaslähtöisesti asiakkaiden tarpeet ja tilanteet huomioon ottaen. Kyselyn vastauksista voineenkin todeta, että olemme onnistuneet siinä varsin hyvin.

Muutamia nostoja kyselyyn saaduista asiakasvastauksista:

”JOLLEI RECIONIN KALTAISIA YRITYKSIÄ OLISI, OLISIMME MONTA KERTAA JOUTUNEET ONGELMIIN”

”HYVIN ONNISTUNUT PROJEKTI KAIKEN KAIKKIAAN”

”ERITTÄIN LYHYESTÄ AIKATAULUSTA HUOLIMATTA RECION KYKENI KÄÄNTÄMÄÄN VAIKEUDET ONNISTUMISIKSI”